Користење на Nextcloud

Next cloud им овозможува на корисниците да се поврзат со нивните ресурси за складирање достапни во кластерот GPGPU
УРЛ: https://disk.hpc.mk
Најавете се користејќи го вашиот идентитет на eduGAIN