Технички карактеристики

Технички карактеристики

GPGPU кластер

Првата целина претставува кластер за пресметување со високи перформанси базирани на графички процесори, кои во изминатиот период стануваат основно средство за процесирање на големи податоци и вештачка интелигенција (Big data, Artificial Intelligence).

 • GPGPU Cluster
  • 2 x GPGPU nodes
  • Model: Dell PowerEdge XE8545
  • CPUs: 2x AMD EPYC 7413 24-Core Processor
  • Memory: 1 TB
  • OS: Ubuntu
  • 4x NVidia HGX A100 80 GB GPGPU
  • NVLink Redstone
 • SLURM cluster management
  • Job submission
  • Instructions in next presentation

Openstack cloud

Втората целина претставува платформа за процесирање во облак која ќе овозможи брз и едноставен пристап до пресметковни ресурси за истражувачите.

 • 3 x OpenStack Cloud Controllers
  • Model: Dell PowerEdge R650xs
  • CPU: 1 x 20 core Intel(R) Xeon(R) Silver 4316 CPU @ 2.30GHz
  • Memory: 128 GB
  • OS: Ubuntu
 • 10 x OpenStack Compute node
  • Model: Dell PowerEdge 750
  • CPU: 2 x 32 core Intel(R) Xeon(R) Gold 6338 CPU @ 2.00GHz
  • Memory: 1.5 TB
  • OS: Ubuntu
 • Total
  • Computing power: 640 cores
  • Memory: 15 TB

Data storage

Третата целина ќе претставува големо складиште на податоци, кое е интегриано со претходните две целини, а во кое истражувачите имаат можност за складирање на своите податочни множества. Исто така во рамки на просторот за складирање на податоци, воспоставен е и репозиториум на отворени податочни множества (open datasets) каде истражувачите можат јавно и отворено да ги публикуваат податочните множества и резултати, со што ќе се зголеми нивната видливост и можност за соработка и имплементација постулатите на отворена наука.

 • Data storage nodes
  • 4 x Ceph Storage nodes
  • Model: Dell PowerEdge R750xs
  • CPUs: 2x 20 core Intel(R) Xeon(R) Silver 4316 CPU @ 2.30GHz
  • Memory: 512 GB
  • OS: Ubuntu
  • Storage:
   • 2x 480 GB SSD (OS)
   • 2x 960 GB mixe use SSD
   • 4x 400GB write intensive SSD
  • 4 x JBOD External Expander
   • SAS Disk Enclosures with a capacity of 84 disks
   • SAS, SATA and SSD intermix allowed

Interconnection

 • 2 x 48–port 10 Gbit switches меѓусебно поврзани со две конекции од 100 Gbit – Облак/Мрежа за складирање
 • 2 x 48-port 1 Gbit switches меѓусебно поврзани со две конекции од 40 Gbit – Надворешна мрежа